Skip Navigation Links
 

 

ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER PÅ HØRS

 

 • Alle skal ride med ridehjelm på Hørs.

 • Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden. Orienter dig hvor det er.

 • Al færdsel på klubbens område sker på eget ansvar. Børn, der færdes alene på klubbens område, færdes på forældrenes ansvar.

 • Løb, leg, råb og støjende adfærd i nærheden af hestene er ikke tilladt.

 • Hestene skal have fred og ro, specielt under fodring.

 • Forlad aldrig din hest på staldgangen i længere tid ad gangen. Heller ikke selv om den er bundet.

 • Brug træktorv, når du skal trække med hest i grime.

 • En hest må aldrig bindes i et tov, som den ikke kan slide sig løs af! Brug tov eller kæder med sikkerhedslåse.

 • Der må ikke rides i stalden.

 • Ryd op og fej efter dig, inden du tager ud at ride. Det gælder både udenfor din egen boks, gangarealer og hvor du ellers måtte have ”svinet”.

 • Man samler gødning op efter sin hest på hele området.

 • Lån ikke andres ting uden at spørge først!

 • HØRS tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene.

 • HØRS lægger vægt på et godt socialt miljø.

 • Rideklubben er mobbefrit område for både hest og rytter!

 • Der er plads til alle – med alle de forskelligheder, vi hver især har.

 • Det forventes, at alle deltager aktivt i frivillige opgaver.

 • Alle skal være iført sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste. Åbent fodtøj er ikke tilladt i nærheden af heste.

 • Cykler, barnevogne og lignende er ikke tilladt i stalden.

 • Sidste mand, der forlader stalden, lukker og slukker hele stalden og lukker lågerne.

 • Rygning er ikke tilladt på hele matriklen.

 • Alkohol nydes kun til arrangementer på Hørs.

 • Opdager man ting, der er gået i stykker, skal personalet have besked.

 • Fremmede hunde er velkommen, men hold den i snor og sørg for, den ikke generer andre.