Skip Navigation Links

 

 

ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER 
 • Alle skal ride med ridehjelm på Hørs.

 • Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden. Orienter dig hvor det er.

 • Al færdsel på klubbens område sker på eget ansvar. Børn, der færdes alene på klubbens område, færdes på forældrenes ansvar.

 • Løb, leg, råb og støjende adfærd i nærheden af hestene er ikke tilladt. 

 • Forlad aldrig din hest på staldgangen i længere tid ad gangen. 

 • Brug træktorv, når du skal trække med hest i grime.

 • Der må ikke rides i stalden.

 • Ryd op og fej efter dig, inden du tager ud at ride. 

 • Man samler gødning op efter sin hest på hele området.

 • Lån ikke andres ting uden at spørge først!

 • HØRS tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene. 

 • HØRS lægger vægt på et godt socialt miljø. 

 • Hørs er mobbefrit område for både hest og rytter! 

 • Det forventes, at alle deltager aktivt i frivillige opgaver.

 • Alle skal være iført sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste. Åbent fodtøj er ikke tilladt i nærheden af heste.

 • Cykler, barnevogne og lignende er ikke tilladt i stalden.

 • Sidste rytter, der forlader stalden, lukker og slukker hele stalden og lukker lågerne. 

 • Rygning er ikke tilladt på hele matriklen.

 • Opdager man ting, der er gået i stykker, skal personalet have besked.

 • Fremmede hunde er velkommen, men hold den i snor og sørg for, den ikke generer andre.

REGLER I RIDEHUS OG BANERNE

 • Man råber ”åbner” ved åbning af porten.
 • ALLE SKAL ride med hjelm, og den skal være sikkerheds godkendt.
 • Opsidning og afsidning foregår på midten af cirkelvolterne eller fra rampen. 
 • Der rides venstre mod venstre. Der skridtes på hovslaget, medmindre underviser påpeger andet. 
 • Der rides enten med bid eller hackamore, intet andet er tilladt.
 • På halvtimeshold skal privatryttere ride i samme retning og tempo som holdet. Retning og tempo bliver anvist af ridelæreren. På heltimeshold rides der på fri volte, men vis hensyn til hinanden.
 • Longering henvises til rotunden eller undervisningsbanen. Ved ekstraordinært behov for longering i ridehus, kan dette ske onsdag kl.9-13, kun hvis der ikke er andre i ridehuset. Longering skal foregå med trense. Max 1 hest longeres ad gangen.
 • Skal hesten trækkes/ gå rundt med bør det foregå i trense/hackamore.
 • Springning i ridehuset sker onsdag fra kl.18.30 i vinterperioden. Der kan være lukket i ridehuset for andre rytter, der ikke skal springe med. Der kan springes ude på undervisningsbanen alle dage.
 • INGEN løse heste i ridehuset/baner. Benyt rotunden.
 • Saml op efter din hest INDEN du forlader ridehuset/banen.
 • Sidste rytter som forlader ridehuset/banen slukker lyset og musikken.
 • Tilskuere henvises til balkonen og ingen tilskuere ved indgangen af sikkerhedsmæssige årsager. 
 • Det er ikke tilladt at ride med høretelefoner medmindre det er i forbindelse med undervisning.
 • Mobil skal være på lydløs, når du rider. Hvis du skal tale i mobil, skal hesten stå stille inden på midten.
 • Privatundervisning har faste tider. Se kalenderen på døren til ridehuset.
 • Der må max være 1 privatundervisere ad gangen i ridehuset. 
 • Det er ikke tilladt at ride med uregelmenteret fodtøj. 
 • Ridehuset kan lukkes ved HØRS arrangementer såsom stævner og ryttermærke-undervisning.