Skip Navigation Links
 

 

ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER PÅ HØRS

 

 • Alle skal ride med ridehjelm på Hørs.

 • Brandslukningsmateriale er hængt op på strategiske steder i stalden. Orienter dig hvor det er.

 • Al færdsel på klubbens område sker på eget ansvar. Børn, der færdes alene på klubbens område, færdes på forældrenes ansvar.

 • Løb, leg, råb og støjende adfærd i nærheden af hestene er ikke tilladt.

 • Hestene skal have fred og ro, specielt under fodring.

 • Forlad aldrig din hest på staldgangen i længere tid ad gangen. Heller ikke selv om den er bundet.

 • Brug træktorv, når du skal trække med hest i grime.

 • En hest må aldrig bindes i et tov, som den ikke kan slide sig løs af! Brug tov eller kæder med sikkerhedslåse.

 • Der må ikke rides i stalden.

 • Enhver, der har sin gang på Hørsholm Rideklub, har ansvar for at rydde op efter sig og for ikke at efterlade sine ting på gangarealer eller andre steder. Ryd op og fej efter dig, inden du tager ud at ride. Det gælder både udenfor din egen boks, gangarealer og hvor du ellers måtte have ”svinet”. Man samler gødning op efter egen hest på hele området.

 • Lån ikke andres ting uden at spørge først!

 • HØRS tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene.

 • HØRS lægger vægt på et godt socialt miljø.

 • Rideklubben er mobbefrit område for både hest og rytter!

 • Der er plads til alle – med alle de forskelligheder, vi hver især har.

 • Det forventes, at alle deltager aktivt i frivillige opgaver.

 • Alle skal være iført sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste. Åbent fodtøj er ikke tilladt i nærheden af heste.

 • Cykler, barnevogne og lignende er ikke tilladt i stalden.

 • Sidste mand, der forlader stalden, lukker og slukker hele stalden og lukker lågerne.

 • Rygning er ikke tilladt på hele matriklen.

 • Alkohol nydes kun til arrangementer på Hørs.

 • Opdager man ting, der er gået i stykker, skal personalet have besked.

 • Hunde skal altid være i snor - både ude og inde dels pga. at gårdspladsen er offentligt område, og løse hunde ikke er tilladt på offentlige områder, dels af hensyn til sikkerheden (heste kan blive forskrækkede og sparke eller springe til siden). Derudover er det ikke alle, der har det godt med løse hunde - både børn, voksne og heste kan blive forskrækket over en hund, der løber mod én, eller flere hunde der tumler og slås.

               Vis hensyn - din hund er velkommen, men hold den i snor og sørg for, den ikke generer andre.