Skip Navigation Links

Bestyrelsen for Hørsholm Rideklub varetager det overordnede ansvar for klubben.

Rideklubben lejer sig ind i bygningerne, der varetages af Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) (se nærmere information om DSIHR på forsiden).

Formand
Christina Dahl
 
Næstformand
Mette Eickhoff
 
Kasserer
Benjamin Korzen

Sekretær

Merete Vestergaard