Skip Navigation Links

Bestyrelsen for Hørsholm Rideklub varetager det overordnede ansvar for klubben.

Rideklubben lejer sig ind i bygningerne, der varetages af Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) (se nærmere information om DSIHR på forsiden).

Formand
Christina Dahl
 
Næstformand
Mette Eickhoff
 
Kasserer
Sisse Langkilde

Sekretær

Christina Dahl

Bestyrelsesmedlem

Benjamin Kozen