Skip Navigation Links


Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse af medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden og forslag fremsat af bestyrelsen samt indkomne forslag.

Referat fra generalforsamling den 26.04.2023: Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HØRSHOLM RIDEKLUB den 26.04.2023.docx