Skip Navigation Links

Bestyrelsen for Hørsholm Rideklub varetager det overordnede ansvar for klubben.

Rideklubben lejer sig ind i bygningerne, der varetages af Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) (se nærmere information om DSIHR på forsiden).

Læs også nærmere om medlemmerne af Bestyrelsen for Hørsholm Rideklub på forsiden.